Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Návrh a príprava merania hydraulickej vodivosti a bobtnacieho tlaku ílov pri teplotách do 90°C

Návrh a príprava merania hydraulickej vodivosti a bobtnacieho tlaku ílov pri teplotách do 90°C

Zámerom tejto práce je navrhnúť úpravy komory priepustomeru pre meranie hydraulickej vodivosti a bobtnacieho tlaku a otestovať funkčnosť navrhnutých úprav pri teplotách do 90°C. V závere potom navrhnúť odporučenia pre budúce merania. Ako ukazovateľ vplyvu teploty na komoru bol zvolený tlak na piest komory.
Meranie je rozdelené na dve varianty, prvá varianta je bez vzorky a druhá so vzorkou z bentonitu. Cieľom varianty bez vzorky bolo určiť vplyv teploty na tlak na piest komory. Pre variantu so vzorkou bol ako materiál zvolený práškový horečnato-vápenatý bentonit z lokality Rokle. Cieľom varianty so vzorkou bolo zistenie rozloženia teploty vo vzorke a na komore. Obe varianty boli skúmané pri cyklickom zahrievaní z 22°C na 60°C a z 60°C na 90°C.
Výsledkom varianty bez vzorky bolo, že zmena teploty vyvolala zmenu tlaku maximálne 297,9 kPa. Je odporúčané vždy tento vplyv porovnať s bežnými hodnotami bobtnacieho tlaku daného materiálu. Pre niektoré vzorky môže byť vplyv minimálny, pre iné veľký.
Výsledkom varianty so vzorkou bolo, že komora sa celá nerovnomerne ohrievala vplyvom umiestnenia systému zahrievania. Teplota vo vzorku bola o niekoľko stupňov nižšia ako požadovaná. Rozdiel sa líšil v závislosti na požadovanej teplote. Pri 60°C bol rozdiel medzi požadovanou a skutočnou teplotou približne 5°C a pri 90°C bol tento rozdiel až 9,5°C.
Veľmi dôležitým faktorom pre dosiahnutie požadovanej hodnoty teploty vo vzorku je správne nastavenie regulátoru na vlastnosti upravenej komory.