Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Měření hydraulické vodivosti a bobtnacího tlaku českého bentonitu při teplotách do 90 °C

Měření hydraulické vodivosti a bobtnacího tlaku českého bentonitu při teplotách do 90 °C

V dnešní době - moderních technologií stále nevíme, jak se bezpečně a ekonomicky nenáročně zbavovat vyhořelého paliva z atomových elektráren. Jedním z nejoptimálnějších a nejlepších řešení by mohlo být ukládání vyhořelého radioaktivního paliva v hlubinných úložištích (HÚ). Součástí takového úložiště je úložný obalový soubor (ÚOS), který bezprostředně brání úniku radionuklidů, dále pak geotechnická bariéra vyplňující a obklopující prostor mezi ÚOS a matečnou horninou, v které je celá tato soustava uložena. Nejen geotechnická bariéra musí splňovat požadavky na dlouhodobou bezpečnost úložiště, ale i všechny části HÚ. Jako nejvhodnější se dle dosavadních znalostí jeví materiál na bázi bentonitu.
Ovlivnění chování bentonitu v podmínkách HÚ, je důležitým měřítkem spolehlivosti úložiště. Jedním z nejdůležitějších vlivů je zbytkového teplo z radioaktivního materiálu, které se na povrchu ÚOS předpokládá maximálně ve výši 90 °C. V rámci práce se bude zjišťovat změna bobtnacího tlaku a hydraulické vodivosti bentonitu při změně teploty a v plně nasyceném stavu vodou.
Nejprve je nutné kalibrovat zařízení na teplotu a zjistit její vliv na zahřívání silového čidla a zkušebního zařízení. Výsledkem tohoto měření bude ověření bobtnacího tlaku na silové čidlo při nasyceném i nenasyceném vzorku vodou. Pak i ovlivnění výsledků díky dlouhodobému zvýšení teploty až na 90 °C. Pro srovnání a vyhodnocení výsledků je použito experimentů ze zahraničí.