Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Geotechnická stabilita zeleného jílu z lokality Skalná

Geotechnická stabilita zeleného jílu z lokality Skalná

Předmětem této bakalářské práce je laboratorní stanovení geotechnických parametrů k posouzení stability českého Zeleného jílu z lokality Skalná – Nová Ves při jeho případném použití pro konstrukci geotechnické bariéry budoucího hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v ČR. Laboratorní zkoušky proběhly na nezatíženém, ale i tepelně zatíženém materiálu. Byly stanoveny následující geotechnické parametry – Atterbergovy meze, hydraulická vodivost, bobtnací tlak, swell index, jednoosá pevnost v tlaku a součinitel tepelné vodivosti. Jednotlivé výsledky Zeleného jílu se vzájemně porovnaly mezi sebou. Součástí práce je i porovnání některých získaných parametrů Zeleného jílu s parametry jiných materiálů – bentonitů (SAB 65, B75, Rokle a GMZ2011).