Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Analýza namáhání ostění a horninového prostředí od tepelného zatížení (experiment TIMODAZ)

Analýza namáhání ostění a horninového prostředí od tepelného zatížení (experiment TIMODAZ)

Tato práce se zabývá tvorbou počítačového modelu bázi metody konečných prvků, který simuluje dlouhodobé tepelné namáhání ostění tunelu. K takovému namáhání by docházelo v úložném tunelu plánovaného hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Konstrukce modelu představuje In-situ experiment TIMODAZ, který probíhal od 30. října 2008 do 4. června 2010 v Centru experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT.
Výsledkem této práce je model v programu ANSYS, a srovnání jeho výsledků s hodnotami naměřenými v průběhu experimentu. S přihlédnutím k použitým zjednodušením se výsledky tohoto počítačového model dobře shodují s výsledky In-situ experimentu. Dalšího zpřesnění modelu by se dalo dosáhnout dalšími laboratorními zkouškami materiálů a přesným popisem viskoelastického chování ostění tunelu.