Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka

Výuka

Pracovníci K220 se podílejí na výuce předmětů zaměřených na práce v geotechnické laboratoři (220YLPG), ukládání radioaktivních odpadů (220ERNW/ EURO) i výuku v reálném prostředí štoly Josef. Cvičení z mechaniky zemin či zakládání staveb vedou v rámci předmětů K135. Témata Projektu, BP i DP jsou volena individuálně po dohodě se studentem a dle aktuálních úkolů řešených K220 (témata naleznete zde).

Meziuniverzitní výuka organizovaná ve štole Josef zahrnuje individuální i společné kurzy českých univerzit v tzv. MEZILABu – „meziuniverzitní laboratoři“. Dalšímu rozvoji MEZILABu napomohla i realizace projektu MŠMT MEZILAB II.

Mezinárodní výuka se rozběhla v rámci kurzů evropských projektů Petrus II (2009‑2012) a Petrus III (2013‑2016). Významnou událostí pracoviště je také organizování praktických kurzů pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii.

Kontakt: Ing. Radek Vašíček, PhD.D1106 (FSv, budova D, za ateliérem D)

 

Podmínky vedoucího katedry pro cvičení na K220

Na základě studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článku 7 (Zabezpečení vzdělávací činnosti a její organizace), odstavce 5 (Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky je zpravidla kontrolována a požadavky pro účast stanoví příslušný vedoucí katedry nebo ústavu), mají studenti v rámci cvičení (a všech ostatních formách výuky s výjimkou přednášek) na K220 povolenu jednu neomluvenou neúčast v každém předmětu. Více nepřítomnosti musí povolit cvičící na základě opodstatněného zdůvodnění studenta.

Novinky
Young Generation Meeting 2023
 
21.09.2023 Young Generation Meeting 2023

Na sklonku prázdnin se konal v areálu Podzemní laboratoře Josef seminář „mladých“ Y(A)GM 2023, věnující se problematice ukládání radioaktivních odpadů (RAO) a souvisejícím tématům.

Další novinky...