Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / O nás / Štola Josef / Výuka ve štole / Meziuniverzitní podzemní laboratoř

Meziuniverzitní podzemní laboratoř

Rozsáhlé podzemní prostory štoly Josef představují široké možnosti k využití pro různé zaměření. Díky Rozvojovému centralizovanému projektu na rok 2010 s názvem: „Meziuniverzitní spolupráce na rozvoji podzemní laboratoře Josef v oblasti ukládání nebezpečných látek a plynů“, vznikla v rozrážce SP71 v oblasti Mokrsko-západ Meziuniverzitní podzemní laboratoř (Mezilab). Na projektu se společně podílejí pracoviště Fakulty stavební a Fakulty jaderné a fyzikálně-inženýrské z ČVUT Praha, Vysoké školy chemicko-technologické z Prahy, Masarykovy univerzity z Brna a Technické univerzity z Liberce.

Odkazy na vysoké školy podílející se na projektu "Meziuniverzitní spolupráci na rozvoji podzemní laboratoře Josef v oblasti ukládání nebezpečných látek a plynů":

České vysoké učení technické Praha - Stavební fakulta - Centrum experimentální geotechniky.

České vysoké učení technické Praha - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Katedra jaderné chemie

Vysoká škola chemicko-technologická Praha - Fakulta chemicko-inženýrská - Ústav analytické chemie

Masarykova univerzita Brno - Přírodovědecká fakulta - Ústav geologických věd

Technická univerzita Liberec - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - Ústav nových technologií a aplikované informatiky

Zahajovací seminář v „Mezilabu“ – 29.6.2010

 

O meziuniverzitní laboratoři (zkráceně nazývané „Mezilab“) v Podzemním laboratoři Josef se aktuality zmínily v souvislosti s květnovou výukou přibližně 80 studentů ze tří spolupracujících fakult. Další akce - Zahajovací seminář, jako jeden z výstupů projektu, se uskutečnil 29.června 2010. Jednotlivé fakulty byly zastoupeny jak pedagogy, tak i studenty.
Hlavní náplní semináře bylo zrekapitulovat a zhodnotit dosavadní průběh projektu dle navrženého harmonogramu, zkoordinovat postup na přípravě výuky jednotlivých škol pro příští semestr, připravit a zajistit provozně technické podmínky výuky pro pedagogy i studenty. Zástupci škol pak podrobně informovali o pořízeném vybavení do Mezilabu, o čerpání finančních prostředků a přípravě výuky na zimní semestr příštího akademického roku. Zároveň byly stanoveny závazné termíny pro plnění dohodnutých kroků, které je nutné v rámci plnění aktivit projektu učinit.
Druhou část semináře představovala prohlídka již zcela vybaveného Mezilabu a také praktické ukázky práce s  pořízenými přístroji. Zástupci FJFI představili přenosný rentgen-fluorescenční analyzátor, který dokáže „in situ“ analyzovat 40 chemických prvků, Milan Hokr z TUL předvedl vybavení pro stopovací zkoušky mezi dvěma vrty, tj. online systém pro sledování průchodu látky po puklině z jednoho vrtu do druhého a Jaromír Leichman z MU prezentoval přenosný detektor radiace Geoardis a přístroj pro RTG difrakci.

Na závěr programu účastníci ještě prodiskutovali  logistické zajištění výuky během září a října 2010. Po náročném půldni umocněném horkým letním počasím přišlo všem k chuti občerstvení, při kterém se dobře povídalo i o věcech nesouvisejících s výukou a výzkumem.