Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / O nás / Štola Josef

Štola Josef

Štola Josef se nachází asi 50 km jižně od Prahy u Slapské přehrady. Byla vyražena v letech 1981-91 v rámci geologického průzkumu zlatonosných ložisek. Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze zde v roce 2007 otevřela pracoviště Podzemní laboratoř Josef.

Páteřní chodba ve štole Josef

Štola Josef  je situována mezi obcemi Čelina a Mokrsko na Příbramsku v bezprostřední blízkosti Slapské přehrady. Je součástí zlatorudního revíru Psí hory. Horninové prostředí tvoří slabě metamorfované vulkanické a vulkanosedimentární horniny (bazalty, andezity, ryolity, tufy, tufity), pronikané mladšími intruzívními horninami (granodiority, albitické žuly) – (více na Geologie). Páteřní chodba prochází SSZ směrem napříč horninovým masivem Veselého vrchu. Na páteřní chodbu navazují další liniová průzkumná díla s četnými rozrážkami sledujícími rudní struktury částečně s napojením do dalších 2 pater. Převážná většina (kolem 90 %) výlomů není vystrojena. Konec páteřní štoly je propojen 136 m vysokým nevystrojeným větracím komínem s povrchem terénu.

Schéma štoly Josef zde.

V roce 2003 vznikl na půdě Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze nápad využít opuštěné podzemní dílo štola Josef k vytvoření unikátní in-situ podzemní laboratoře pro praktickou výuku a experimentální činnost. Podzemní laboratoř Josef je v provozu od června roku 2007 a její vybudování představuje počátek využití podzemních prostor ve štole Josef.

  • Kontakt a mapku s polohou štoly najdete zde.