Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / O nás / Štola Josef / Současnost

Současnost

Podzemní pracoviště 

V roce 2003 vznikl na půdě ČVUT nápad využít opuštěné podzemní dílo Josef k vytvoření unikátního  podzemního pracoviště pro praktickou výuku a experimentální činnost. V květnu 2005 byla podepsána smlouva mezi Fakultou stavební ČVUT a vlastníkem průzkumného díla Ministerstvem životního prostředí o zapůjčení štoly pro vzdělávací a výzkumné účely.
V srpnu 2006 byly proraženy betonové zátky portálů, čímž došlo ke znovuzpřístupnění štoly. Stav podzemních prostor zkontrolovala Báňská záchranná služba a poté se začalo s rekonstrukcí podzemních prostor a výstavbou povrchového zázemí.
Podzemní pracoviště - nyní již "Podzemní laboratoř Josef" -  je v provozu od června 2007 a jeho vybudování představuje počátek využití podzemních prostor ve štole Josef.
Náklady na zprovoznění prvních 650 m chodeb (realizováno 2006 – 2007)  oblasti Čelina západ ve výši 9,5mil. Kč pokryla společnost Metrostav a.s., vybudování povrchového zázemí bylo financováno z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy.
V roce 2009 bylo toto pracoviště zařazeno do prestižní desetičlenné mezinárodní skupiny Podzemních výzkumných laboratoří (URF-Underground Research Facility), jejichž činnost koordinuje Mezinárodní agentura pro atomovou energii IAEA se sídlem ve Vídni.
V srpnu 2010 byly z vlastních prostředků provozovatele Centra experimentální geotechniky (CEG) Fakulty stavební zprovozněny další podzemní prostory v oblasti Mokrsko západ. K pěšímu přístupu a převozu osob i materiálu do této téměř 2km vzdálené oblasti slouží vyštěrkovaná a zhutněná počva páteřní chodby.

V červnu 2014 byla zpřístupněna "podzemní katedrála" (kaverna) v oblasti Čelina východ, která  je pozůstatkem experimentální podzemní těžby z roku 1991.
Se zprovozněním dalších prostor přichází i rozšíření nabídky pro výzkum a výuku, a s tím roste i počet realizovaných experimentů.
V podzemí probíhá výuka předmětů bakalářských a magisterských oborů orientovaná na podzemní stavitelství, studenti zde řeší experimentálně zaměřené bakalářské, diplomové a doktorské práce. Souběžně s výukou je v Podzemní laboratoři Josef realizován výzkum související zejména s problematikou ukládání radioaktivních odpadů. 

Schéma štoly Josef ZDE.