Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / O nás / Naše pracoviště / URC Josef

URC Josef

Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef – je vědecko-technický park, který vznikl rekonstrukcí bývalé šachetní budovy v povrchovém areálu štoly Josef.

Budova vědecko-technického parku URC Josef

V roce 2010 získalo Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze z Operačního programu Podnikání a inovace dotaci na projekt vědecko-technického parku „Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef“ (Josef Underground Research Centre). Základem pro URC Josef se stala dlouhodobě nevyužívaná budova (typický „brownfields“) v povrchovém areálu opuštěného důlního díla štola Josef v lokalitě Čelina - Mokrsko na Příbramsku.

URC Josef využívá jedinečnou možnost funkčního propojení s Podzemní laboratoří Josef, navazuje na již existující kapacity podzemní laboratoře, a tím rozšiřuje možnosti jejího využití.

Zájemců URC Josef poskytuje k pronájmu kancelářské prostory a konferenční místnosti, experimentální hala a geotechnická laboratoř slouží jako zázemí pro výzkumnou činnost.

Hlavní cíle URC Josef:

    • podpora průmyslového výzkumu,
    • technologický vývoj a inovace zaměřené zejména na nové technologie,
    • konkurenceschopné výrobky a služby v oboru podzemních staveb,
    • rychlejší transfer výsledků výzkumu k praktickým aplikacím,trénink a rekvalifikaci pracovníků podzemních staveb, marketingové aktivity, expertní služby a akreditované zkušebnictví.

V ČR ani v Evropě neexistuje vědecko-technický park, který nabízí infrastrukturu, prostředí a služby jako URC Josef. 

 

Novinky
Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem
 
17.05.2024 Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem

CEG bylo vybráno jako dodavatel zakázky zčásti realizované 550 m pod povrchem „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“.

Další novinky...