Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / O nás / Naše pracoviště / URC Josef

URC Josef

Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef – je vědecko-technický park, který vznikl rekonstrukcí bývalé šachetní budovy v povrchovém areálu štoly Josef.

Budova vědecko-technického parku URC Josef

V roce 2010 získalo Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze z Operačního programu Podnikání a inovace dotaci na projekt vědecko-technického parku „Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef“ (Josef Underground Research Centre). Základem pro URC Josef se stala dlouhodobě nevyužívaná budova (typický „brownfields“) v povrchovém areálu opuštěného důlního díla štola Josef v lokalitě Čelina - Mokrsko na Příbramsku.

URC Josef využívá jedinečnou možnost funkčního propojení s pracovištěm Podzemní laboratoř Josef, které zde spolehlivě funguje již od roku 2007.

URC Josef navazuje na existující kapacity tohoto pracoviště, a tím rozšiřuje možnosti využití podzemní laboratoře. Poskytuje kancelářské i konferenční prostory a expertní služby podnikatelským subjektům zejména z okruhu inovačních firem. Pro nově vznikající subjekty slouží jako podnikatelský inkubátor.

Hlavní cíle URC Josef:

    • podpora průmyslového výzkumu,
    • technologický vývoj a inovace zaměřené zejména na nové technologie,
    • konkurenceschopné výrobky a služby v oboru podzemních staveb,
    • rychlejší transfer výsledků výzkumu k praktickým aplikacím,trénink a rekvalifikaci pracovníků podzemních staveb, marketingové aktivity, expertní služby a akreditované zkušebnictví.

V ČR ani v Evropě neexistuje vědecko-technický park, který nabízí infrastrukturu, prostředí a služby jako URC Josef. 

 

Novinky
Rozebírání "Mock-Up-Josef" bylo zahájeno
 
05.01.2023 Rozebírání "Mock-Up-Josef" bylo zahájeno

V listopadu 2022 ukončili pracovníci CEG provozování původně pětiletého projektu, který byl v roce 2011 instalován ve štole Josef v oblasti Mokrsko-západ. Následně bylo zahájeno jeho rozebírání.

Další novinky...