Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / O nás / Naše pracoviště / CEG

Centrum experimentální geotechniky

CEG - Centrum experimentální geotechniky – je výzkumné a pedagogické pracoviště Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Účastníci mezinárodního tréninkového kurzu pořádaného CEG

CEG vzniklo jako samostatné pracoviště Fakulty stavební (FSv) Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1998. V současnosti je CEG moderní pracoviště, které tvoří skupina mladých odborníků z oblasti experimentální geotechniky a které se zabývá vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností. Výuka je zaměřena na praktické seznámení studentů s laboratorními zkouškami a experimenty z oboru geotechniky a na zkoušky a měření v oblasti zakládání staveb a podzemních staveb prováděné in situ. Pod odborným vedením jsou zde realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské.

Od roku 2007 je CEG provozovatelem pracoviště Podzemní laboratoř Josef a od roku 2011 Regionálního podzemního výzkumného centra URC Josef. Díky těmto pracovištím je CEG schopno zajišťovat praktickou výuku, realizaci výzkumných a experimentálních projektů, tréninkové nebo výukové kurzy zaměřené na problematiku podzemních staveb jak pro domácí, tak i zahraniční zájemce.

CEG spolupracuje s praxí  ̶  poskytuje odborný servis při stanovení geotechnických parametrů horninového a zeminového prostředí, zajišťuje monitoring podzemních staveb a speciálních povrchových staveb.

V CEG jsou řešeny výzkumné projekty z oblasti podzemního stavitelství, ekologie (ukládání odpadů) nebo z oblasti fyzikálního modelování geotechnických problémů. Převážná část experimentálních projektů je směřována do oblasti výzkumu geotechnické problematiky ukládání radioaktivních odpadů. Jedná se především o výzkum inženýrských bariér na bázi jílových materiálů. Zadavatelem výzkumu je z velké části Správa úložišť radioaktivních odpadů ČR (SÚRAO).

CEG partnerem projektu obce Chotilsko

Novinky
Účast na konferenci "Podzemní stavby Praha 2023"
 
05.06.2023 Účast na konferenci "Podzemní stavby Praha 2023"

Ve dnech 29. až 31. května 2023 se v pražském kongresovém hotelu Clarion uskutečnil již 15. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby Praha 2023“.

Další novinky...