Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / O nás / Naše pracoviště / CEG

Centrum experimentální geotechniky

CEG - Centrum experimentální geotechniky – je výzkumné a pedagogické pracoviště Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Účastníci mezinárodního tréninkového kurzu pořádaného CEG

CEG vzniklo jako samostatné pracoviště Fakulty stavební (FSv) Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1998. V současnosti je CEG moderní pracoviště, které tvoří skupina mladých odborníků z oblasti experimentální geotechniky a které se zabývá vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností. Výuka je zaměřena na praktické seznámení studentů s laboratorními zkouškami a experimenty z oboru geotechniky a na zkoušky a měření v oblasti zakládání staveb a podzemních staveb prováděné in-situ. Pod odborným vedením jsou zde realizovány experimentálně orientované bakalářské a diplomové práce i práce doktorské.

Od roku 2007 je CEG provozovatelem pracoviště Podzemní laboratoř Josef a od roku 2011 Regionálního podzemního výzkumného centra URC Josef. Díky těmto pracovištím je CEG schopno na vysoké úrovni zajišťovat praktickou výuku, realizaci výzkumných a experimentálních projektů, tréninkové nebo výukové kurzy zaměřené na problematiku podzemních staveb jak pro domácí, tak i zahraniční zájemce.

CEG široce spolupracuje s praxí  ̶  poskytuje odborný servis při stanovení geotechnických parametrů horninového a zeminového prostředí, zajišťuje monitoring podzemních staveb a speciálních povrchových staveb.

V CEG jsou řešeny výzkumné projekty z oblasti podzemního stavitelství, ekologie (ukládání odpadů) nebo z oblasti fyzikálního modelování geotechnických problémů. V posledních letech je převážná část experimentálních projektů směřována do oblasti výzkumu geotechnické problematiky ukládání radioaktivních odpadů. Jedná se především o výzkum inženýrských bariér na bázi jílových materiálů. V rámci mezinárodních grantů se CEG podílí na výzkumu nakládání s radioaktivními odpady s univerzitami: Université de Lorraine (Francie), Universidad Politecnica de Madrid, Helsinki University of Technology, s výzkumnými pracovišti SCK-CEN Mol (Belgie), POSIVA Oy (Finsko) a dalšími.

CEG partnerem projektu obce Chotilsko

Novinky
Návštěva Švýcarska
 
20.02.2020 Návštěva Švýcarska

Ve dnech 19. a 20. ledna se Jiří Šťástka účastnil jednání o možné další spolupráci Podzemní laboratoře Josef s Grimsel Test Site (GTS).

Další novinky...