Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Novinky / Young Generation Meeting 2023

Young Generation Meeting 2023

Na sklonku prázdnin se konal v areálu Podzemní laboratoře Josef seminář „mladých“ Y(A)GM 2023, věnující se problematice ukládání radioaktivních odpadů (RAO) a souvisejícím tématům.

Seminář pořádá Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů ČR.

Sešlo se zde více jak 30 mladých expertů. Po úvodním slovu zástupců pořádajících organizací - ředitele SÚRAO pana Lukáše Vondrovice a vedoucího CEG pana Jiřího Šťástky - si účastníci vyslechli ve třech sekcích celkem 12 prezentací.

Příspěvky v první sekci se týkaly informací o strategických projektech z oblasti RAO, o jejich cílech a dosavadních výstupech. Druhá sekce byla zaměřena na další projekty související s touto problematikou, zejména pak na hlubinné ukládání RAO. Na téma hlubinného úložiště navázaly příspěvky ve třetí sekci, která se týkala bentonitové bariéry, jako např. Hydro-mechanický model expanze bentonitu do volného prostoru + deformace UOS pod vlivem koroze, Laboratorní výzkum THM chování bentonitu BCV nebo Limitní faktory pro růst mikroorganismů v prostředí bentonitu.

V odpoledním bloku si účastníci prohlédli podzemní laboratoř, kde jsou realizovány in situ experimenty „Inženýrská bariéra 200C“ – projekt zaměřený na výzkum chování inženýrské bariéry hlubinného úložiště za vysoké teploty – a „DOPAS“ – rozsáhlý evropský projekt, v rámci kterého byla vystavěna experimentální tlaková a těsnící zátka hlubinného úložiště.

Novinky
Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem
 
17.05.2024 Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem

CEG bylo vybráno jako dodavatel zakázky zčásti realizované 550 m pod povrchem „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“.

Další novinky...