Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Novinky / Rozebírání "Mock-Up-Josef" bylo zahájeno

Rozebírání "Mock-Up-Josef" bylo zahájeno

V listopadu 2022 ukončili pracovníci CEG provozování původně pětiletého projektu, který byl v roce 2011 instalován ve štole Josef v oblasti Mokrsko-západ. Následně bylo zahájeno jeho rozebírání.

Mock-Up-Josef byl v České republice první in situ provozovaný fyzikální model simulující vertikální uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem (VJP). Cílem projektu bylo popsat chování a změny vlastností bentonitové bariéry dlouhodobě zatěžované působením tepla a podzemní vody. Bentonitová bariéra bude v hlubinném úložišti obklopovat kontejner s VJP. Uvnitř bariéry byly průběžně monitorovány tlak, teplota a relativní vlhkost v pěti horizontálních a jednom vertikálním profilu.

Zadavatel výzkumu Správa úložišť radioaktivních odpadů ČR rozhodl, že experiment bude pokračovat ve stejném režimu zatěžování bentonitové bariéry i po uplynutí původně plánovaných pěti letech až do roku 2022, kdy bude zahájeno jeho rozebírání. Zkušenosti získané dalším provozováním experimentu přispějí k důkladnějšímu poznání vlastností bentonitu a potažmo tak mohou ovlivnit i projekt hlubinného úložiště.

Projekt rozebírání experimentu „Dismantling in situ experimentu Mock-Up-Josef“ byl zahájen 31. 8. 2022. Je rozdělen do čtyř etap:

-          příprava realizačního projektu dismantlingu experimentu,

-          rozebírání experimentu,

-          analytické práce,

-          vytvoření matematických modelů

a končí v roce 2024 vypracováním závěrečné zprávy.

Spolu s hlavním dodavatelem CEG Fakulty stavební se ho jako poddodavatelé účastní Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, ÚJV Řež, a.s., TU Liberec a Přírodovědecká fakulta UK Praha.

 

Novinky
Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem
 
17.05.2024 Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem

CEG bylo vybráno jako dodavatel zakázky zčásti realizované 550 m pod povrchem „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“.

Další novinky...