Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Novinky / Laboratoř obhájila odbornou způsobilost

Laboratoř obhájila odbornou způsobilost

Akreditovaná odborná laboratoř OL 182 Centra experimentální geotechniky potvrdila svou profesionalitu a v oborovém porovnání obhájila odbornou způsobilost v oblasti laboratorních zkoušek zemin.
Laboratoř obhájila odbornou způsobilost

Stanovení meze tekutosti

Laboratoř je součástí zkušební laboratoře Fakulty stavební a její zkušební prostory se nacházejí v budově URC Josef.

Účast v programech zkoušení způsobilosti poskytuje Ústav stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně. Laboratoř Centra experimentální geotechniky se zúčastnila programu zkoušení způsobilosti zaměřeného na zkoušení zemin, který byl ukončen 5. 1. 2022. Předmětem zkoušení způsobilosti byly následující zkušební postupy:


1. ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti
2. ČSN EN ISO 17 892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic
3. 17 892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity


Vyhodnocení výsledků bylo provedeno podle ČSN ISO 5725-2: Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření. Výkonnost laboratoře k provádění zkoušek byla hodnocena prostřednictvím z-score podle ČSN EN ISO/IEC 17043: Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti.


U všech provedených zkoušek byly hodnoty z-score menší než limitní hodnota 2. Výkonnost laboratoře byla tudíž označena jako vyhovující.