Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Novinky / Laboratoř obhájila odbornou způsobilost

Laboratoř obhájila odbornou způsobilost

Akreditovaná odborná laboratoř OL 182 Centra experimentální geotechniky potvrdila svou profesionalitu a v oborovém porovnání obhájila odbornou způsobilost v oblasti laboratorních zkoušek zemin.
Laboratoř obhájila odbornou způsobilost

Stanovení meze tekutosti

Laboratoř je součástí zkušební laboratoře Fakulty stavební a její zkušební prostory se nacházejí v budově URC Josef.

Účast v programech zkoušení způsobilosti poskytuje Ústav stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně. Laboratoř Centra experimentální geotechniky se zúčastnila programu zkoušení způsobilosti zaměřeného na zkoušení zemin, který byl ukončen 5. 1. 2022. Předmětem zkoušení způsobilosti byly následující zkušební postupy:


1. ČSN EN ISO 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti
2. ČSN EN ISO 17 892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic
3. 17 892-12 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity


Vyhodnocení výsledků bylo provedeno podle ČSN ISO 5725-2: Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření. Výkonnost laboratoře k provádění zkoušek byla hodnocena prostřednictvím z-score podle ČSN EN ISO/IEC 17043: Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti.


U všech provedených zkoušek byly hodnoty z-score menší než limitní hodnota 2. Výkonnost laboratoře byla tudíž označena jako vyhovující.

Novinky
Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem
 
17.05.2024 Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem

CEG bylo vybráno jako dodavatel zakázky zčásti realizované 550 m pod povrchem „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“.

Další novinky...