Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Novinky / Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem

Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem

CEG bylo vybráno jako dodavatel zakázky zčásti realizované 550 m pod povrchem „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“.

V listopadu 2017 uzavřelo CEG a SÚRAO smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Interakční fyzikální modely in situ v PVP Bukov“. CEG navrhlo, vystavělo a provozuje interakční experiment obsahující celkem 5 zahřívaných a 5 nezahřívaných fyzikálních modelů s bentonitem umístěných do vrtů v PVP Bukov.

Nyní probíhá zatěžovací fáze experimentu, kdy jsou fyzikální modely syceny vodou, zahřívané modely jsou vyhřívané pomocí topidel a všechny modely jsou monitorovány soustavou čidel. Experiment bude ukončen vyjmutím fyzikálních modelů a jejich rozebráním pro laboratorní analýzy materiálů.

Pracoviště PVP Bukov je lokalizované v hloubce 550 metrů pod povrchem a slouží jako testovací lokalita pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště. Zároveň je určeno pro in situ testy materiálů zvažovaných pro konstrukci inženýrských bariér.

Na provedení klíčové části experimentu, tj. vyjmutí a rozebrání fyzikálních modelů včetně laboratorních analýz materiálů, bylo CEG v dubnu 2024 vybráno ve veřejné soutěži „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“ jako dodavatel.

Smlouva o dílo byla podepsána a v následujících 44 měsících budou postupně probíhat přípravné práce a poté nejrizikovější část experimentu – vlastní rozebírání. V této fázi dojde k vyřezání a vysunutí jednotlivých bloků horninového masivu včetně fyzikálních modelů. Musí být zajištěna stabilizace vyjmutých bloků a jejich bezpečný transport do laboratoře, nesmí dojít ke kontaminaci náplně a tím znehodnocení analýz.

Na zakázce se kromě Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební budou zejména v oblasti laboratorních analýz poddodavatelsky podílet ÚJV Řež, a. s. a Technická univerzita v Liberci.

Novinky
Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem
 
17.05.2024 Dismantling experimentu 550 metrů pod povrchem

CEG bylo vybráno jako dodavatel zakázky zčásti realizované 550 m pod povrchem „Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“.

Další novinky...