Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Novinky / Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement

Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement

23. až 26.3.2015 se členové CEG - L.Hausmannová, J.Smutek, J.Šťástka, J.Svoboda, R.Vašíček - zúčastnili 6. mezinárodní "jílové" konference konané v Bruselu.
Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement

Prezentuje Jiří Svoboda

Tradiční „jílová“ konference Clays in Natural and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinemen je obsahově zaměřena jednak na hostitelské formace hlubinných úložišť radioaktivního odpadu tvořené jílovými horninami, a dále na jíly (bentonity) používané pro konstrukce inženýrských bariér úložišť. Na konferenci jsou vždy přítomni experti ze všech předních evropských institucí zabývajících se touto problematikou. První den konference prezentoval Jiří Svoboda, zastupující Jaroslava Pacovského, v hlavním sále v sekci Large scale, in situ heater tests informace o fyzikálních modelech CEG simulujících vertikální uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem označovaných jako MOCK-UP.

V poster session byl výzkum CEG prezentován celkem na 4 posterech. Byl zde představen v současnosti největší in-situ experiment v Podzemní laboratoři Josef zaměřený na výstavbu experimentální těsnící zátky hlubinného úložiště (Poster 1.). Dále zde byly prezentovány zkušenosti z laboratorního testování pevnosti bentonitů (2.). A na dvou posterech (3. a 4.) byly shrnuty výsledky z prvního roku řešení tříletého projektu Migrace plynu v prostředí zhutněných smektitických jílů. Tento projekt je zaměřen na výzkum plynopropustnosti a samohojící schopnosti českých Ca-Mg bentonitů. 

PREZENTACE:
Results to date from the Mock-Up Josef in situ physical model
Autoři příspěvku: J. Šťástka, J. Pacovský, L. Hausmannová, R. Vašíček, I. Hanusová

POSTERY:
1. DOPAS EPSP experiment
Autoři příspěvku: J. Svoboda, J. Pacovský, M. Dvořáková, I. Hanusová, P. Večerník, D. Trpkošová
Sekce: GENERAL STRATEGY FOR CLAY-BASED DISPOSAL SYSTEMS

2. Variations in unconfined strength results of highly compacted bentonite blocks with respect to various aspects of testing procedures and specimen characteristics
Radek Vašíček, Markéta Levorová, Zbyněk Kaisr
Sekce: BENTONITE HYDRO-MECHANICS

3. Determination of water retention curve on Czech bentonite
Autoři příspěvku: M. Levorová, L. Hausmannová, J. Svoboda
Sekce: GEOLOGY AND CLAY CHARACTERISATION

4. The gas permeability and self-healing ability of Czech Ca-Mg bentonite
Autoři příspěvku: J. Smutek, L. Hausmannová, J. Svoboda
Sekce: GAS TRANSFER