English (inactive)

Přehled zkoumaného materiálu

Hlavní strana
Úvodní statě
Výzkum v CEG
Mock-Up-CZ
Experiment 2002
... o CEG

 

Rychle na Mock-Up:

Web kamera

Průběh experimentu

 

Měření (průvodce)

Měření (formulář)

Přímé zadání čidla:

 

Odkazy:

Experimentální centrum FSv - partnerské pracoviště CEG

Grantová agentura České republiky

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.

 

HLEDISKA ROZDĚLENÍ MATERIÁLŮ

Zkoumaný materiál lze rozdělit podle dvou hledisek: míry úpravy a stupně zhutnění.

 • Míra úpravy (přírodní, průmyslově upravovaný, směsi obou typů s přísadami)  - Provádí se výzkum bentonitů ze čtyř přírodních lokalit (Stránce, Hroznětín, Rokle, Černý vrch), mletého a homogenizovaného bentonitu z lokality Rokle a výzkum průmyslově upravovaných bentonitů řady „G“ (tzv. geologické) - ty jsou upravované sušením, mletím, homogenizací a aktivací (Na). Dále je prováděn výzkum směsí - hlavně aktivovaných bentonitů s pískem (pro snížení bobtnacího tlaku) a s grafitem (pro zvýšení tepelné vodivosti).
 • Stupeň zhutnění ( sypké, hutněné a lisované) - Sypké bentonity se zkouší přírodní, průmyslově upravované i jejich směsi s přísadami. Hutněné bentonity se využívají při určování závislosti bobtnací schopnosti, propustnosti, smykových i tepelných vlastností na změně objemové hmotnosti. U lisovaných bentonitů na objemovou hmotnost cca 2000 kg/m3 (tvárnice, kostky, trámečky, válečky) se zkouší především pevnostní vlastnosti, bobtnací schopnost a tepelná vodivost.

Sypký bentonit

Přírodní

Přírodní bentonity

 • Rokle
 • Hroznětín (Hájek)
 • Stránce
 • Černý Vrch

Průmyslově upravovaný

Průmyslově upravené bentonity

 • Rokle mletá neaktivovaná (přírodní bentonit upravovaný sušením, mletím, homogenizací)
 • aktivovaný "G" (bentonit průmyslově upravený sušením, mletím, homogenizací, obohacený Na+ tzv. aktivací)
 • granulát (Stránce, Rokle) (bentonit upravovaný sušením, mletím, homogenizací, aktivací, granulací)

Směsi

Příměsi

 • s křemitým pískem - příměs písku snižuje bobtnací schopnost bentonitu
 • s grafitem - přidáním grafitu se zvyšuje tepelná vodivost směsi, která je v úložišti jaderného odpadu nutná pro rychlé odvedení tepla do okolní přírodní bariéry

 

Hutněný bentonit

Koláče

Koláče

použití: pro stanovení bobtnacích schopností a propustnosti s použitím klasických oedometrů
rozměr: starší typ oedometrů - průměr podstavy 120 mm; výška 30 mm; novější typ oedometrů - průměr podstavy 100 mm; výška 30 mm
objemová hmotnost ve vysušeném stavu: 1400-1500 kg/m³
   
 

Fotodokumentace přípravy vzorku:

  1. Plnění formy pro přípravu vzorku
  2 Hutnění vzorku
  3. Vytlačování vzorku z formy
   

Vzorky pro smykové zkoušky

 

použití: pro zkoušky v krabicovém smykovém přístroji
rozměr: 84 x 84 x 20 mm
objemová hmotnost ve vysušeném stavu: 1800-1900 kg/m³
pozn.: vzorky se hutní přímo v krabici smykového přístroje
   
 

Fotodokumentace přípravy vzorku:

  1. Plnění smykové krabice bentonitem
  2. Hutnění vzorku přímo ve smykové krabici
   

 

Lisovaný bentonit

Krychelné vzorky

Kostky

použití:
menší - zkoušky pevnosti v tlaku (dle ČSN)
větší - zkoušky pevnosti ve střihu (dle ČSN)
rozměr:
menší 50 x 50 x 50 mm;
větší 100 x 100  x 100 mm
objemová hmotnost ve vysušeném stavu: 1750-1800 kg/m³
   
 

Fotodokumentace přípravy vzorku:

Vzorky 50 x 50 x 50:
1. Sestavená forma
  2. Naplněná forma připravená pro lisování
  3. Forma po slisování
  4. Uvolňování formy
  5. Výsledný vzorek
Vzorky 100 x 100 x 100:
1. Sestavená forma
  2. Plnění formy
  3. Naplněná forma připravená pro lisování
  4. Lisování vzorku
  5. Uvolňování formy
  6. Výsledný vzorek

Tvárnice

Tvárnice

použití: stavební materiál pro fyzikální model "Experiment", dříve též jako vzorky pro zkoušky v prostém tlaku a ve střihu
rozměr: 100 x 100 x 36,5 (50) mm
objemová hmotnost ve vysušeném stavu: 1750-1800 kg/m³
   
 

Fotodokumentace přípravy vzorku:

  1. Sestavování formy
  2. Plnění formy
  3. Naplněná forma připravená pro lisování
  4. Forma po slisování
  5. Uvolňování formy
   

Válečky

Válečky

použití: pro zkoušky v prostém tlaku (dle ČSN)
rozměr: průměr 38 mm, výška 76 mm
objemová hmotnost ve vysušeném stavu: 1750-1800 kg/m³
   
 

Fotodokumentace přípravy vzorku:

  1. Plnění formy
  2. Forma po naplnění
  3. Forma v průběhu lisování
  4. Uvolňování formy (stav po vysunutí půlválců z ochranného prstence)
  5. Uvolněný vzorek a razníky

Trámečky

Trámečky

rozměr: 200 x 40 x 40 mm (nová forma); 100 x 24,4 x 24,4 mm (stará forma)
použití: pro zkoušky pevnosti v tahu za ohybu
objemová hmotnost ve vysušeném stavu: 1750-1800 kg/m³
pozn.: Trámečky se dříve lisovaly ve stejné formě jako tvárnice s použitím dvou ocelových vložek a užšího razníku. Nyní se lisují v nově vyrobené formě, která zaručuje, že rozměry trámečku odpovídají normě pro zkoušku pevnosti v tahu za ohybu.
   
 

Fotodokumentace přípravy vzorku:

  1. Rozložená forma
  2. Forma po sestavení
  3. Forma po naplnění
  4. Forma v průběhu lisování
  5. Uvolňování formy
  6. Vylisovaný trámeček
  Trámeček vylisovaný pomocí dvou vložek a speciálního razníku ve staré formě na výrobu tvárnic
   

Triaxiální válečky

Triaxiální válečky

použití: pro zkoušky v horninovém triaxiálu
rozměr: průměr podstavy 28 mm, výška 63 mm
objemová hmotnost ve vysušeném stavu: 1750-1800 kg/m³
   
 

Fotodokumentace přípravy vzorku:

  1. Plnění formy
  2. Hutnění bentonitu ve formě
  3. Lisování vzorku
  4. Vytlačování vzorku z formy
   

Pelety

Pelety

použití: jako zásypový materiál ve směsi s pískem příp. sypkým bentonitem
rozměr: průměr 25 mm, největší výška 15 mm
pozn.: ve stávající formě lze při jednom lisování vyrobit 20 ks pelet
   
 

Fotodokumentace přípravy vzorku:

  1. Umístění ručně zhutněného bentonitu pod lisovací zařízení
  2. Slisování vzorku
  3. Pelety po slisování
  Vylisované pelety - pohled 1
  Vylisované pelety - pohled 2

Segmenty pro stavbu modelu Mock-Up-CZ

Segmenty

použití: pro výstavbu experimentu Mock-Up-CZ - fyzikálního modelu vertikálního způsobu uložení kontejneru s radioaktivním odpadem
rozměr: výška 70 mm, vnitřní poloměr 188 mm, vnější 348 mm, kruhová výseč - úhel 45°
objemová hmotnost ve vysušeném stavu: 1750-1800 kg/m³
   
 

Fotodokumentace přípravy vzorku:

  1. Forma pro lisování segmentů (vpředu razník s manipulačními trny)
  2. Forma v průběhu lisování
  3. Forma a vzorek po uvolnění
   

 

     
 
Rychlá navigace:
Na začátek stránky
Hlavní strana
Mock-Up-CZ
Stránky související s tématem:

• Úvod do problematiky •
• Problematika ukládání odpadů v ČR •
• Bentonit •
• Nejdůležitější ložiska bentonitu v ČR •
• Požadavky na vlastnosti bentonitů •
• Přehled zkoumaného materiálu •
• Rozsah výzkumu •

 

     
připomínky k webu:
webmaster(zavinac)ceg.fsv.cvut.cz

© 2002 
CENTRUM EXPERIMENTÁLNÍ GEOTECHNIKY

Poslední změna této stránky:
 19.09. 2006 v 13:07