Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výzkum / Bentonit / Složení

Složení

Chemické i minerální složení bentonitů je velmi proměnlivé a závislé na vzniku ložiska

Na obrázku dole (zdroj: virtual museum) je znázorněn příklad mikrostruktury bentonitu. Tetraedrové a oktaedrové sítě jsou spojeny do vrstviček molekul (v tomto případě O2-, OH-, Al3+, Si4+, Mg2+), které jsou odděleny prostorem (mezivrstevním), kde se nachází výměnné kationty (v tomto případě Na+), které jsou nositelem základních vlastností těchto zemin.

Podle schopnosti bobtnání (resp. podle výměnného kationtu) lze bentonity rozdělit do dvou hlavních skupin:
Silně bobtnavé Na-bentonity: tzn. převládající výměnný kationt je Na+  tzv. bentonity wyomingského typu, největší známá ložiska se nacházejí v USA, v ČR se nevyskytuje.
Méně bobtnavé bentonity: převládající výměnný kationt je K+, Ca2+ a Mg2+. Ložisek těchto typů či jejich kombinací je na světě mnoho, pro vylepšení jejich vlastností je možné je aktivovat (obohatit sodíkem).

struktura bentonitu - (zdroj: http://virtual-museum.soils.wisc.edu)

Novinky
Zase jsme to dokázali!
 
11.05.2017 Zase jsme to dokázali!

Po týdnu zimy a deště se počasí umoudřilo a v sobotu 6. května se 5. ročník cyklistického klání „Ze štoly do štoly“ uskutečnil za pěkného slunečného počasí, věříme, že díky svaté Barborce.

Další novinky...