Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Výukové projekty / MeziLab / MeziLab II

MeziLab II

Projekt pro vybudování meziuniverzitní podzemní laboratoře ve štole Josef pro in-situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí.

Název projektu:

Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí – MeziLab II

Doba trvání:    

2014-2015

Řešitel:

ČVUT – FSv a FJFI, VŠCHT Praha

Poskytovatel dotace:

MŠMT

S transportními procesy se v současné době setkáváme při řešení prakticky většiny aktuálních geotechnických problémů:

    • při skladování energetických zdrojů v podzemí (plynové zásobníky, skladování CO2 v podzemí, skladování přebytečné energie v diskontinuitním horninovém prostředí),
    • při řešení problematiky bezpečného izolování vyhořelého jaderného paliva v hlubinném úložišti (studium migrací radionuklidů)
    • nebo při odstraňování starých ekologických zátěží.

Pro pochopení a praktickou výuku transportních procesů budou využita 4 různá výuková stanoviště v in situ prostředí, kde se bude pracovat s různými médii (plyn, kapalina, suspenze).

Za tímto účelem byla na unikátním pracovišti Fakulty stavební „Podzemní laboratoř Josef“ vybudována v jedné z rozrážek v oblasti Mokrsko západ podzemní laboratoř, ve které jsou instalovány 4 různé experimenty se zaměřením na transportní procesy. Laboratoř je vybavena veškerým zázemím pro kvalitní výuku, jako je připojení k počítačové i bezdrátové síti, zásuvky, pracovní stoly apod. Na výuce se podílí dvě fakulty ČVUT v Praze (Fakulta stavební a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Laboratoř byla zprovozněna v červnu 2014, kdy se „na Josefu“ uskutečnil také zahajovací seminář projektu MeziLab II. Zúčastnili se ho pedagogové a studenti doktorského studia z obou zainteresovaných univerzit.

Vybudováním in-situ laboratoře pro výzkum a výuku transportních procesů je podpořen zájmem organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) o vzdělávání specializovaných odborníků. V projektu SÚRAO vystupuje především v roli konzultanta.

V zimním semestru akademického roku 2014/2015 bude zahájena výuka inovovaných úloh v rámci stávajících předmětů zaměřených na problematiku v oblasti transportních procesů. Předměty budou modifikovány pro potřeby jednotlivých škol. Laboratoř projektu MeziLab II bude sloužit studentům ke sběru dat pro vypracování jejich bakalářských, diplomových a dizertačních prácí.

Seznámení se zařízením pro plynové tlakové zkoušky ve vrtuProškolení před vstupem do podzemí

Novinky
Ze štoly do štoly pošesté…
 
18.05.2018 Ze štoly do štoly pošesté…

Toto cyklistické klání se uskutečnilo v sobotu 5. května za účasti 16 závodníků a přibližně stejného počtu nadšenců, kteří se starali o hladký průběh akce.

Další novinky...