Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Podklady pro cvičení / 220LPG

LPG podklady

Práce probíhají v laboratořích K220 v Dejvicích, dvě cvičení (1 den) probíhají ve štole Josef. Po vzájemné domluvě celé skupiny je možné přesunout výuku na jiný, než rozvrhovaný, den a čas.

Kontakt: Markéta Levorová

náplňdownload
1/ Stanovte stupeň nasycení vzorku:
Stanovení vlhkosti a objemových hmotností - ρd, ρ (vzorek pravidelný, nepravidelný)  text vlhkost
Stanovení měrné hmotnosti ρs  
2/ Zrnitostní složení - síta text
Zrnitostní složení - hustoměrná zk.  
3/ Atterbergovy meze: text
mez tekutosti - wL - kužel, miska
mez plasticity - wP

Základní charakteristiky zemin

Na základě výsledků prvních tří cvičení ZATŘIĎTE ZEMINU DLE ČSN 73 10 01, dle zatřídění určete směrné normové charakteristiky

náplňdownload 
4/ Zhutnitelnost – Proctor standard  text postup
5/ Oedometrický modul, stlačitelnost Eoed, stlačitelnost stlačitelnost2
Pevnost v prostém tlaku, moduly pružnosti a přetvárnosti přetvárné char.  postup
6/ Smyková pevnost text1 nebo text2

7/ propustnost - klasický propustoměr

teorie propustnost

Na základě změřených hodnot VYPOČTĚTE ÚNOSNOST základové půdy A SEDÁNÍ při zatížení na mezi únosnosti (patka 1,5 m x 1,5 m, 1m pod terénem).

POROVNEJTE CHARAKTERISTIKY zeminy tabulkové a zjištěné zkouškami.

náplň download 
Hydrofyzikální vlastnosti - nasákavost - 48h, do ustálené hmotnosti, vzlínavostí     text
8/ Bobtnací tlak - oedometr v rámu s dynamometrem text oed+rám text bobtnání text smršťování
Swell index     swell index
Pevnost v prostém tahu, v tahu za ohybu, ve střihu     text střih
Zkoušky v axiátoru – prostý tlak, tah za prostorového ohybu   text tah+axiator
triaxiál       text
Obrusnost text

9/ Termofyzikální vlastnosti - měření pomocí ISOMET

  text1 text2

10-12/ Štola Josef - odběr vzorků, vrtání, nedestruktivní zkoušky, pevnosti

13/ protokoly, porovnání výsledků, zápočet?