Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / PhD studium

PhD studium

CEG školí doktorandy oboru Fyzikální a materiálové inženýrství. Práce jsou zaměřeny zejména na aktuální problémy řešené v rámci výzkumných projektů. Hlavním těžištěm je obvykle experimentální činnost v podzemní laboratoři Josef, příp. analýzy v geotechnické laboratoři. Konkrétní téma se domlouvá vždy individuálně tak, aby odpovídalo požadavkům studenta i potřebám pracoviště.

Aktuálně nabízená témata disertačních prací:
1) Experimentální výzkum homogenizace bentonitové bariéry
2) Fyzikální model bentonitové bariéry zatěžovaný teplotou větší než 100°C
3) Numerické modelování tepelně-mechanických procesů v in-situ experimentech realizovaných ve štole Josef

Anotace témat:
1) Experimentální výzkum homogenizace bentonitové bariéry
V horninovém prostředí saturovaná bariéra z kompaktovaného bentonitu by měla teoreticky za určitý čas dosáhnout plné homogenizace, tzn. že by v celé bariéře měla být stejná objemová hmotnost materiálu. Výsledky našich i zahraničních experimentů tyto předpoklady nepotvrdily. Práce by se měla zabývat návrhem, výstavbou a provozováním malých a středních fyzikálních modelů, které by měly přinést nové poznatky pro pochopení procesu homogenizace

2) Fyzikální model bentonitové bariéry zatěžovaný teplotou větší než 100°C 
Při ukládání vyhořelého jaderného paliva v hlubinném úložišti se předpokládá maximální zatížení inženýrské bentonitové bariéry do 100°C. Pokud by bylo možné zvýšit teplotu zatížení bariéry, bude možné dosáhnout výrazné finanční úspory. Experimentální výzkum této problematiky pomocí fyzikálního modelu typu mock-up, vystavěném v Podzemní laboratoři Josef bude hlavním námětem práce.

3) Numerické modelování tepelně-mechanických procesů v in-situ experimentech realizovaných ve štole Josef
Půjde o numerické modelování procesů ve výše zmíněných, popř. dalších experimentech realizovaných ve štole Josef, orientovaných na přípravu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. 

Novinky
Ze štoly do štoly pošesté…
 
18.05.2018 Ze štoly do štoly pošesté…

Toto cyklistické klání se uskutečnilo v sobotu 5. května za účasti 16 závodníků a přibližně stejného počtu nadšenců, kteří se starali o hladký průběh akce.

Další novinky...