Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Diplomové práce / Studie alternativního požárně bezpečnostního řešení stanice metra

Studie alternativního požárně bezpečnostního řešení stanice metra

Součástí experimentálních prací v oblasti nukleární energie je i výzkum geotechnické problematiky ukládání radioaktivního odpadu do hlubinného úložiště, především vývojem inženýrských bariér obklopujících kanistry s jaderným odpadem. K simulaci prostředí obklopující takovéto úložní kontejnery a lepšímu pochopení tohoto problému se využívají nově vytvořené počítačové matematicko - fyzikální modely. České Centrum experimentální geotechniky (CEG), výzkumné a pedagogické pracoviště Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, s podporou Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), se v posledních letech zabývá projektem výzkumu inženýrských bariér na bázi jílových materiálů (vápenato - hořečnatých bentonitů), pojmenovaným "Mock-up-JOSEF", který začal během roku 2012. V tomto projektu se využívá hlavně betonit "B75", který má nízkou hustotu a lze jej dobře stlačit do vysokokompaktních bloků. CEG plánuje zahájit běh tohoto teplotně-hydraulicko-mechanického experimentu v lednu roku 2013. Až se získají všechna potřebná data, bude možné vytvořit komplexnější model chování prostředí a bentonitových bariér kolem kanistrů. Předběžný numerický model, vytvořený vrámci této práce v programu ANSYS Workbench® V14 (metodou konečných prvků), by pak mohl posloužit k lepšímu pochopení termálního chování vysokokompaktní betonitové bariéry a pro další zpracování pro budoucí experimenty s tímto materiálem.

Novinky
Děkanát poosmé...
 
30.06.2017 Děkanát poosmé...

…zavítal do štoly Josef ve čtvrtek 8. června, aby opět provedl soukromý audit našeho pracoviště. Tentokrát do areálu vstoupil v pochodovém útvaru za doprovodu saxofonu s písní na rtech a mávátky v ruce.

Další novinky...