Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Využití pelet ve stříkaných jílových těsněních

Využití pelet ve stříkaných jílových těsněních

Jílová těsnění jsou zkoumána díky svým specifickým vlastnostem, kterých lze využít v hlubinných úložištích radioaktivního odpadu. Pro použití v hlubinném ložišti musí materiál splnit určité geotechnické vlastnosti. Z tohoto hlediska je v práci zkoumán lisovaný bentonit ve formě pelet.
V rámci práce byly provedeny zkoušky zrnitosti, objemových hmotností sypaného materiálu i pelet a vlhkostí. Byly provedeny in-situ testy a jejich vy-hodnocení. Následně pak úprava vstupních dat a in-situ testy opakovány.
Práce je zaměřena na nalezení způsobu získání největší objemové hmot-nosti bentonitu s peletami. V práci jsou popsány provedené zkoušky a in-situ testy. Jsou zde prezentovány výsledky ze zkoušek a in-situ testů.

Novinky
Zase jsme to dokázali!
 
11.05.2017 Zase jsme to dokázali!

Po týdnu zimy a deště se počasí umoudřilo a v sobotu 6. května se 5. ročník cyklistického klání „Ze štoly do štoly“ uskutečnil za pěkného slunečného počasí, věříme, že díky svaté Barborce.

Další novinky...