Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Měření hydraulické vodivosti a bobtnacího tlaku českého bentonitu při teplotách do 90 °C

Měření hydraulické vodivosti a bobtnacího tlaku českého bentonitu při teplotách do 90 °C

V dnešní době - moderních technologií stále nevíme, jak se bezpečně a ekonomicky nenáročně zbavovat vyhořelého paliva z atomových elektráren. Jedním z nejoptimálnějších a nejlepších řešení by mohlo být ukládání vyhořelého radioaktivního paliva v hlubinných úložištích (HÚ). Součástí takového úložiště je úložný obalový soubor (ÚOS), který bezprostředně brání úniku radionuklidů, dále pak geotechnická bariéra vyplňující a obklopující prostor mezi ÚOS a matečnou horninou, v které je celá tato soustava uložena. Nejen geotechnická bariéra musí splňovat požadavky na dlouhodobou bezpečnost úložiště, ale i všechny části HÚ. Jako nejvhodnější se dle dosavadních znalostí jeví materiál na bázi bentonitu.
Ovlivnění chování bentonitu v podmínkách HÚ, je důležitým měřítkem spolehlivosti úložiště. Jedním z nejdůležitějších vlivů je zbytkového teplo z radioaktivního materiálu, které se na povrchu ÚOS předpokládá maximálně ve výši 90 °C. V rámci práce se bude zjišťovat změna bobtnacího tlaku a hydraulické vodivosti bentonitu při změně teploty a v plně nasyceném stavu vodou.
Nejprve je nutné kalibrovat zařízení na teplotu a zjistit její vliv na zahřívání silového čidla a zkušebního zařízení. Výsledkem tohoto měření bude ověření bobtnacího tlaku na silové čidlo při nasyceném i nenasyceném vzorku vodou. Pak i ovlivnění výsledků díky dlouhodobému zvýšení teploty až na 90 °C. Pro srovnání a vyhodnocení výsledků je použito experimentů ze zahraničí.

Novinky
Děkanát poosmé...
 
30.06.2017 Děkanát poosmé...

…zavítal do štoly Josef ve čtvrtek 8. června, aby opět provedl soukromý audit našeho pracoviště. Tentokrát do areálu vstoupil v pochodovém útvaru za doprovodu saxofonu s písní na rtech a mávátky v ruce.

Další novinky...