Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / Výuka / Obhájené práce / Bakalářské práce / Analýza namáhání ostění a horninového prostředí od tepelného zatížení (experiment TIMODAZ)

Analýza namáhání ostění a horninového prostředí od tepelného zatížení (experiment TIMODAZ)

Tato práce se zabývá tvorbou počítačového modelu bázi metody konečných prvků, který simuluje dlouhodobé tepelné namáhání ostění tunelu. K takovému namáhání by docházelo v úložném tunelu plánovaného hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Konstrukce modelu představuje In-situ experiment TIMODAZ, který probíhal od 30. října 2008 do 4. června 2010 v Centru experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT.
Výsledkem této práce je model v programu ANSYS, a srovnání jeho výsledků s hodnotami naměřenými v průběhu experimentu. S přihlédnutím k použitým zjednodušením se výsledky tohoto počítačového model dobře shodují s výsledky In-situ experimentu. Dalšího zpřesnění modelu by se dalo dosáhnout dalšími laboratorními zkouškami materiálů a přesným popisem viskoelastického chování ostění tunelu.

Novinky
Děkanát poosmé...
 
30.06.2017 Děkanát poosmé...

…zavítal do štoly Josef ve čtvrtek 8. června, aby opět provedl soukromý audit našeho pracoviště. Tentokrát do areálu vstoupil v pochodovém útvaru za doprovodu saxofonu s písní na rtech a mávátky v ruce.

Další novinky...