Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

This is CEG Plone Theme

Navigation

Nacházíte se zde: Úvod / O nás / Štola Josef / Současnost

Současnost

Podzemní pracoviště 

V roce 2003 vznikl na půdě ČVUT nápad využít opuštěné podzemní dílo Josef k vytvoření unikátního  podzemního pracoviště pro praktickou výuku a experimentální činnost. V květnu 2005 byla podepsána smlouva mezi Fakultou stavební ČVUT a vlastníkem průzkumného díla Ministerstvem životního prostředí o zapůjčení štoly pro vzdělávací a výzkumné účely.
V srpnu 2006 byly proraženy betonové zátky portálů, čímž došlo ke znovuzpřístupnění štoly. Stav podzemních prostor zkontrolovala Báňská záchranná služba a poté se začalo s rekonstrukcí podzemních prostor a výstavbou povrchového zázemí.
Podzemní pracoviště - nyní již "Podzemní laboratoř Josef" -  je v provozu od června 2007 a jeho vybudování představuje počátek využití podzemních prostor ve štole Josef.
Náklady na zprovoznění prvních 650 m chodeb (realizováno 2006 – 2007)  oblasti Čelina západ ve výši 9,5mil. Kč pokryla společnost Metrostav a.s., vybudování povrchového zázemí bylo financováno z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy.
V roce 2009 bylo toto pracoviště zařazeno do prestižní desetičlenné mezinárodní skupiny Podzemních výzkumných laboratoří (URF-Underground Research Facility), jejichž činnost koordinuje Mezinárodní agentura pro atomovou energii IAEA se sídlem ve Vídni.
V srpnu 2010 byly z vlastních prostředků provozovatele Centra experimentální geotechniky (CEG) Fakulty stavební zprovozněny další podzemní prostory v oblasti Mokrsko západ. K pěšímu přístupu a převozu osob i materiálu do této téměř 2km vzdálené oblasti slouží vyštěrkovaná a zhutněná počva páteřní chodby.

V červnu 2014 byla zpřístupněna "podzemní katedrála" (kaverna) v oblasti Čelina východ, která  je pozůstatkem experimentální podzemní těžby z roku 1991.
Se zprovozněním dalších prostor přichází i rozšíření nabídky pro výzkum a výuku, a s tím roste i počet realizovaných experimentů.
V podzemí probíhá výuka předmětů bakalářských a magisterských oborů orientovaná na podzemní stavitelství, studenti zde řeší experimentálně zaměřené bakalářské, diplomové a doktorské práce. Souběžně s výukou je v Podzemní laboratoři Josef realizován výzkum související zejména s problematikou ukládání radioaktivních odpadů. V neposlední řadě ve štole probíhají prohlídky určené pro širokou veřejnost.

Schéma štoly Josef ZDE.

Novinky
Ze štoly do štoly pošesté…
 
18.05.2018 Ze štoly do štoly pošesté…

Toto cyklistické klání se uskutečnilo v sobotu 5. května za účasti 16 závodníků a přibližně stejného počtu nadšenců, kteří se starali o hladký průběh akce.

Další novinky...