ZSV

Materiály dostupné pro cvičení předmětu zakládání staveb:

Pozn. Pro EC7: výběr dílčích součinitelů A1 (např. 1,35/1,0 pro stálé zat.) a A2 závisí na tom, zda jde o působení nepříznivé/ příznivé